Struktura - WSS Legnica

Przejdź do treści

Menu główne:

Struktura

O szpitalu

Administracja

Telefon

E-mail

Sekretariat

76 72-11-100

sekretariat@szpital.legnica.pl

Sekcja Organizacyjna

76 72-11-120, 122

dop@szpital.legnica.pl

Kancelaria Ogólna

76 72-11-123

kancelaria@szpital.legnica.pl

Sekcja Kadr

76 72-11-150
76 72-11-151
76 72-11-152

 

Sekcja Rozwoju,
Promocji i Marketingu

76 72-11-333

tomasz.koziel@szpital.legnica.pl
dorota.swiecik@szpital.legnica.pl

Rzecznik Prasowy

76 72-11-333

tomasz.koziel@szpital.legnica.pl

Zespół Prawny

   

Sekcja Obrony Cywilnej, Bhp i p.poż.

76 72-11-163 (BHP)
76 72-11-162 (Obrona Cywilna)

edward.pasternak@szpital.legnica.pl
marian.gdula@szpital.legnica.pl

Rewident Zakładowy

76 72-11-302

 

Stanowisko ds. ochrony
danych osobowych

76 72-11-333

tomasz.koziel@szpital.legnica.pl

Zespół Ekumeniczny

   

Sekcja Zamówień Publicznych

76 72-11-125; 126; 142;
76 72-11-127 (fax)

dorota.patera@szpital.legnica.pl
zam.publiczne@szpital.legnica.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds Jakości i Akredytacji

76 72-11-109

adam.kopcza@szpital.legnica.pl

Stanowisko ds. kontroli i zarządzania ryzykiem

76 72-11-341

barbara.weglewska@szpital.legnica.pl

Stanowisko ds. ochrony radiologicznej

   

Pion Medyczny

Telefon

E-mail

Szpital WSS Legnica

   

Oddziały

   

Diagnostyka Laboratoryjna

   

Centrum Opieki WSS Legnica

   

Opieka Pozaszpitalna

   

Opieka Pielęgnacyjna

76 72-11-616

grazyna.kazmierczak@szpital.legnica.pl

Przychodnie Specjalistyczne

   

Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej

76 72-11-146 (kierownik)
76 72-11-147, 148 (rozliczenia)
76 72-11-143, 144 (statystyka)

 

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

76 72-11-845

grazyna.sokolowska@szpital.legnica.pl

Naczelna Pielęgniarka

76 72-11-401

beata.labowicz@szpital.legnica.pl

Dział Usług Medycznych

   

Zespół ds. Epidemiologii

76 72-11-160

 

Dział Centralnej Sterylizacji

76 72-11-681, 685

elzbieta.chmielewska@szpital.legnica.pl

     
     
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego